MIDLERTIDIG LOKAL REGEL

Vinterregler gælder fra 02.11.15 - 15.04.16

4. Lejeforbedring

En bold, der ligger på noget klippet areal throug the green, må løftes uden straf og renses. Før bolden løftes, skal spilleren markere dens position.Efter at have løftet bolden må spilleren placere den på et sted inden for et scorekort fra og ikke nærmere hullet, end hvcor den oprindelig lån, som ikke er i hazard eller på en green.

En spiller må kun placere bolden én gang, og den er i spil, når den er blevet placeret (Regel 20-4). Hvis bolden ikke kommer til hvile på det sted, hvor den placeres, gælder Regel 20-3. Hvis bolden, når den placeres, kommer til at hvile på det sted, hvor den placeres, og efterfølgende flytter sig, er dr ingen straf, og bolden skal spilles som den ligger, medmindre bestemmelserne i en anden Regel gælder.

Hvis spilleren undlader at markere boldens position, før han løster den, eller flytter bolden på nogen anden måde, såsom at rulle den med en kølle, pådrager han sig ét straffeslag.

Note: Klippet areal betyder ethvert område på banen, hvor der er græs der klippes. Hvis en spiller pådrager sig den almindelige straf for overtrædelse af denne Lokale Regel, er der ingen yderligere straf efter den Lokale Regel.

Så længe den midleretidige Lokale Regel 4 er i kraft, kan der ikke spilles tællende runder.

TRAF FOR OVERTRÆDELSE AF LOKAL REGEL:

Hulspil – tab af hul; slagspil – to straffeslag.