Praktisk information

Mandagssvingerne - Golfklubbens seniorafdeling

Alle seniorer er velkomne. Alle kan være med uanset om dit handicap er lavt eller højt.

Spilleform:

Vi går 9 eller 18 huller

Ønsker man at gå 18 huller markeres det tydeligt på scorekortet, så sammensættes holdene herefter

Tilmelding

Sæsonstart, mandag den 09.april 2018.

Vi spiller hver mandag uden forudgående tilmelding. Senest kl. 08.50 afleveres udfyldt scorekort. Gunstart kl. 09.15.

Hver mandag betaler vi kr. 10 i startgebyr til præmier m.m..Den sidste mandag i hver måned spiser vi medbragt madpakke og får uddelt præmier til ale månedens vindere (dame og herre)

HCP regulering: I snit én gang pr. måned efter udvalgets valg. Ønskes yderligere regulering, sæt kryds for EDS før rundens start, og informer markør.

Venskabsklubber

Vi har tre venskabsklubber: Frederikshavn Golfklub og Jammerbugt Golfklub samt Golfklubben Hvide Klit.

Datoerne er:

  • Mandag den 23. april får vi besøg af Frederikshavn
  • Mandag den 28. maj skal vi til Hvide Klit
  • Mandag den 04. juni skal vi til Jammerbugten
  • Mandag den 13. august skal vi til Frederikshavn
  • Mandag den 03. september får vi besøg af Jammerbugten

Matcherne med vore venskabsklubber kan tilmeldes via golfbox, men der kan også tilmeldes på lister på vor opslagstavle.

Man sørger selv for transport til venskabsklubberne

Se i øvrigt opslagstavle for løbende information - yderligere oplysning hos udvalget