Midlertidige lokale regler

1. "Beskyttelse af nyplantede træer markeret med metalstang.

Hvis et sådant træ er til gene for en spillers stance eller området for hans tilsigtede sving, skal bolden løftes uden straf og droppes i overensstemmelse med den fremgangsmåde, der er beskrevet i Regel 24-2b (ikke flytbar forhindring). Bolden må renses, når den er løftet efter denne Lokale regel.
Undtagelse: En spiller må ikke tage lempelse efter denne Lokale Regel, hvis (a) det er klart urimeligt for ham at udføre er slag på grund af gene fra noget som helst andet end træet, eller (b) hvis gene fra træet kun ville opstå gennem anvendelse af en unødvendig abnorm stance, sving eller spilleretning.

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF DEN LOKALE REGEL:

Hulspil - tab af hul; Slagspil - to straffeslag."

 

2. 16. Hul

Hvis en bold er i, eller det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en bold, som ikker er fundet, er i vandhazarde ,må spilleren

  • gå frem efter REgel 26-1, eller
  • som en yderligere mulighed, med ét straffeslag, droppe en Bold i den markerede droppezone

3. Unormale overfladeforhold - ikke markeret

Beskadigelse af banen fra dræning på 2. og 5. hul, opskårne tørv samt alle nysåede arealer skal betrages som areal under reparation med spilleforbud. Lempelse efter Regel 25-1b

 

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF DEN LOKALE REGEL:

Hulspil - tab af hul; Slagspil - to straffeslag."