Midlertidige lokale regler

1. "Beskyttelse af nyplantede træer markeret med metalstang.

Hvis et sådant træ er til gene for en spillers stance eller området for hans tilsigtede sving, skal bolden løftes uden straf og droppes i overensstemmelse med den fremgangsmåde, der er beskrevet i Regel 24-2b (ikke flytbar forhindring). Bolden må renses, når den er løftet efter denne Lokale regel.
Undtagelse: En spiller må ikke tage lempelse efter denne Lokale Regel, hvis (a) det er klart urimeligt for ham at udføre er slag på grund af gene fra noget som helst andet end træet, eller (b) hvis gene fra træet kun ville opstå gennem anvendelse af en unødvendig abnorm stance, sving eller spilleretning.

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF DEN LOKALE REGEL:

Hulspil - tab af hul; Slagspil - to straffeslag."

 

2. 16. Hul

Hvis en bold er i, eller det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en bold, som ikker er fundet, er i vandhazarde ,må spilleren

  • gå frem efter REgel 26-1, eller
  • som en yderligere mulighed, med ét straffeslag, droppe en Bold i den markerede droppezone

3. Unormale overfladeforhold - ikke markeret

Beskadigelse af banen fra dræning på 2. og 5. hul, opskårne tørv samt alle nysåede arealer skal betrages som areal under reparation med spilleforbud. Lempelse efter Regel 25-1b

 

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF DEN LOKALE REGEL:

Hulspil - tab af hul; Slagspil - to straffeslag."

4. Lejeforbedring

”En bold, der ligger på noget tætklippet areal through the green, må løftes uden straf og renses. Før bolden løftes, skal spilleren markere dens position. Efter at have løftet bolden må spilleren placere den på et sted inden for en scorekorts længde fra og ikke nærmere hullet, end hvor den oprindeligt lå, som ikke er i en hazard eller på en green.

En spiller må kun placere bolden én gang, og den er i spil, når den er blevet placeret (Regel 20-4). Hvis bolden ikke kommer til hvile på det sted, hvor den placeres, gælder Regel 20-3d. Hvis bolden, når den placeres, kommer til hvile på det sted, hvor den placeres, og efterfølgende flytter sig, er der ingen straf, og bolden skal spilles som den ligger, medmindre bestemmelserne i en anden Regel gælder.

Hvis spilleren undlader at markere boldens position, før han løfter den, eller flytter bolden på nogen anden måde, såsom at rulle den med en kølle, pådrager han sig ét straffeslag.

Note: ”Tætklippet areal” betyder ethvert areal på banen, herunder også stier gennem rough, der er klippet til fairwayhøjde eller lavere. 

*STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF LOKAL REGEL:

Hulspil – tab af hul; slagspil – to straffeslag.

*Hvis en spiller pådrager sig den almindelige straf for overtrædelse af denne Lokale Regel, er der ingen yderligere straf efter den Lokale Regel.”