Lokale regler

1. Banemarkeringer:

Hvide pæle Out of bounds
Gule pæle Vandhazard
Røde pæle Parallel vandhazard
Røde pæle med grøn top Parallel vandhazard med spilleforbud-miljøfølsomt område
Blå pæle Areal under reparation
Blå pæle med sort top Areal under reparation med spilleforbud
Grønne pæle Droppezone

 

2. Sprinklere samt metalskilte på banen er ikke-flytbare forhindringer. Lempelse efter Regel 24-2b.

3. Såfremt en bold lander i den parallelle vandhazard ved 1. green eller vandhazarden bag 14. green og spilleren ikke vil spille den, som den ligger, må spilleren enten gå frem efter Regel 26-1, eller ligeledes med ét straffeslag droppe en bold i den markerede droppezone.

4. "Ved spil af 16. hul: Hvis en bold kan være i vandhazarden, må spilleren spille en provisorisk bold efter én af mulighederne i Regel 26-1. Hvis den oprindelige bold findes i vandhazarden, må spilleren spille den som den ligger, men bolden må ikke droppes i.h.t. Regel 26-1. Hvis den oprindelige bold er tabt i vandhazarden, eller ikke kan spilles som den ligger, skal spilleren fortsætte med den provisoriske bold. Hvis den oprindelige bold findes uden for vandhazarden, skal spilleren opgive den provisoriske bold.

Hvis en bold er i, eller det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en bold, som ikke er fundet, er i vandhazarden, må spilleren

i. gå frem efter Regel 26-1; eller

ii. som en yderligere mulighed, med ét straffeslag, droppe en
bold i den markerede droppezone.

STRAF FOR OVERTÆDELSE AF LOKAL REGEL

Hulspil: tab af hul; slagspil: 2 straffeslag"

Sten i bunkers:

Sten i bunkers er flytbare forhindringer (Regel 24-1 gælder)


Godkendt af DGU januar 2007.