Kontingentsatser 2018

 

Senior over 25 år kr. 5.300
Ungsenior 18-25 år kr. 2.500
Junior under 18 år kr. 1.100
Long Distance med anden hjemmeklub kr. 2.500
Passiv kr. 300
Par 3 bane medlemskab kr. 800
Par 3 bane junior kr. 300
Prøvemedlemsskab - nye golfere kr. 495

 

Der betales ikke indskud

Opkrævningstidspunkt

Kontingentet deles og opkræves i 2 rater.

  • Februar - med betalingsfrist senest  09.02
  • Juni - med betalingsfrist senest 09.06

betalingerne kan tilmeldes Betalingsservice.

Betaling

Husk at tilmelde din betaling til Betalingsservice, så går betalingen af sig selv ved næste opkrævning.

Du kan klikke på nedenstående link for tilmelding.