Kontingentsatser 2018

 

Senior over 25 år kr. 5.300
Ungsenior 18-24 år kr. 2.500
Junior 13-18 år kr. 1.100
Puslinge til og med 12 år kr. 550
Long Distance med anden hjemmeklub kr. 2.500
Passiv kr. 300
Par 3 bane medlemskab kr. 800
Par 3 bane junior kr. 300
Prøvemedlemsskab - nye golfere kr. 495

Der betales ikke indskud

Se vedtægterne for yderligere info

Opkrævningstidspunkt

Kontingentet deles og opkræves i 2 rater.

  • Februar - med betalingsfrist senest  09.02
  • Juni - med betalingsfrist senest 09.06

betalingerne kan tilmeldes Betalingsservice.

Betaling

Husk at tilmelde din betaling til Betalingsservice, så går betalingen af sig selv ved næste opkrævning.

Du kan klikke på nedenstående link for tilmelding.