Klubmestre 2017

Sindal Golf Klub klubmestre 2017

Damer: Susanne Nielsen

Veteran Damer: Lisbet Kveiborg

Senior Damer: Lone Fjeldgaard

Herrer: Kim Kronborg

Veteran Herrer: Leif Magersholt

Senior Herrer: Brian Ejsing

Junior: Simon Bøgh.