Greenfee aftaler

Sindal Golf Klub medlemmer

Fuldtidsmedlemmer af Sindal Golf Klub kan medtage én gæst pr. dag til ½ greenfee betaling i Sindal Golf Klub. Kan ikke bruges i forbindelse med anden rabatordning.

 

SGK medlemmet skal indskrive sit medlemsnummer i greenfeebogen i den anførte kolonne.

 

Gæsten skal være fuldtidsmedlem af en dansk golfklub. Der ydes ikke rabat til fleksmedlemmer, så vær OBS på om din gæst er fleksmedlem.