Hus/Bygningsudvalg

Formål og opgaver

Udvalgets opgaver er at vedligeholde bygningerne, dvs. klubhus, bygningen med omklædnings- og badefaciliteter samt bagrummene. Ligeledes er det udvalgets opgave at renholde terrasser og bedet omkring puttebanen, så medlemmer og gæster får et godt indtryk af klubben, når de ankommer.

Består af:

Udvalget består af  Agnete Jensen samt ca. 15 frivillige hjælpere, der løser de fleste af opgaverne.

Formand

Agnete Jensen