Turneringsudvalg

Formål og opgaver

  • Inhold følger

Udvalget består af:

Kirsten og Torsten G. Christensen

Annemarie og Erling Johansen

Lisbet og Kristian Kveiborg

Gitte Knudsen og Bent Christensen

Ole Jensen og Søren Bjerg

Henrik Buchhave og Kent Budolfsen

Mette Andersen og Poul Thaysen

Mødefrekvens

2 årlige møder hvor der evalueres på afholdte turneringen og planlægges de kommende.