Baneudvalget

Formål og opgaver

  • Udvalget skal i samarbejde med greenkeeperstaben sørge for at banen er i orden.
  • Skal i samarbejde med bestyrelsen og greenkeeperstaben få indkøbt og vedligeholdt maskiner. 

Består af:

  • Baneudvalgsformanden (fra bestyrelsen),
  • Chefgreenkeeperen
  • 4 medlemmer der bredt repræsenterer handicapgrupperne i SGK. 
  • Poul Frederiksen
  • Vang Pedersen
  • Jørgen Barkholt
  • Niels Ole Jensen

Mødefrekvens

  • Der afholdes møder 1 gang om måneden og efter behov.

Ja, jeg vil gerne hjælpe med lettere opgaver..

Chefgreenkeeper

Susanne Olsen