Begynderudvalg

Formål og opgaver

  • Planlægge og gennemføre arrangementer der kan tiltrække og fastholde nye medlemmer.
  • I samarbejde med klubbens træner og instruktører at planlægge og afvikle praktisk begyndertræning inkl. prøver.
  • I samarbejde med faddere at planlægge og gennemføre kaninmatcherne.
  • Planlægge og gennemføre Torsdagsmatcherne for nybegyndere.
  • I samarbejde med klubbens regelundervisere at planlægge og gennemføre regelundervisning og afholde prøver.

Generelt skal udvalget tilstræbe at skabe en arbejdsform og et socialt kendetegn, der gør det motiverende og spændende at arbejde med kommende og nye medlemmer, samt sørge for at undervisningen foregår på et sjovt, anderkendende og professionelt niveau, til glæde for de kommende medlemmer. 

Består af:

  • Formanden (bestyrelsesmedlem) har det overordnede ansvar i forhold til udvalg og bestyrelse.
  • 3 medlemmer fra klubben har ansvar for torsdagsmatchen.
  • Protræneren har ansvar for begyndertræning (DGU’s praktiske prøver).
  • 3 regelundervisere

Begynderudvalg


Tirsdagstræning


PGA Professional

Morten Kiel

 

 

 

Torsdagsmatch på stor bane


Medlem

Åse Markusen

Regelundervisning


Medlem

Kristian Kveiborg

tlf. 30275745

Kent Budolfsen 

tlf. 23309942

Otto Sort

tlf. 60388115